Program 2020


10.00 - 15.00
Velkommen til Kollektivkonferansen 2020, "Mennesket i mobiliteten"

Selda Ekiz kjent fra NRK, er årets programleder og vil lede oss vel igjennom «Mennesket i mobiliteten».

Programmet oppdateres fortløpende med bekreftede foredragsholdere som skal engasjere, inspirere og gi oss faglig oppdateringer!

10.00 - 10.20
Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpner årets digitale kollektivkonferanse

Samferdselsminister Knut Arild Hareide i samtale med Olov Grøtting, daglig leder Kollektivtrafikken.

10.30 - 10.50
"Klimapsykologi "på bussen” i Covid-tider; Folks frykter og lyster i mobilitet"

Per Espen Stoknes, Førsteamanuensis og leder for BI Senter for Bærekraft og Energi

10.50 - 11.00
"How can Public Transportation bounce back in the post-Covid-19 urban world?"

Mohamed Mezghani, Secretary General of the International Association of Public Transport (UITP)

(English)

11.00 - 11.20
Discussion: "How can Public Transportation bounce back in the post-Covid-19 urban world?"

(English)

11.25 - 11.45
"International COVID-19 cycling boom - How to go from temporary to permanent"

Marianne Weinreich, Market Manager Smart Mobility Ramboll, Denmark

(English)

11.45 - 11.55
«Elektrisk by-sykkel i Stavanger; 2020 et år med store kontraster»

Randi Markvardsen, Sykkelansvarlig Kolumbus As

11.55 - 12.00
Kollektiv-Norge rundt
12.00 - 12.15
"Hverdagsreiser og lykke"

Margareta Friman, Professor ved Karlstads universitet, Sverige

12.20 - 12.30
"Bærekraftig mobilitet for alle"

Hvordan kan bransjen bidra til bærekraftig mobilitet for alle? Vi ønsker å belyse holdninger, verdier og hvordan universell utforming stiller alle på likefot. Vi spør; kan ny teknologi benyttes og hvilket mulighetsrom ligger her?

Selda i samtale med:

12.30 - 12.35
Kollektiv-Norge rundt
12.35 - 12.45
"Smart transport i distriktene"

Eivind Myhr, Rådgiver Innlandstrafikk og Amela Karahasanovic, Seniorforsker, SINTEF Digital

12.45 - 13.05
"Hvordan vi bør utvikle bytransportsystemene i både store og små byer"

Aud Tennøy, forskningsleder Byutvikling og bytransport Transportøkonomisk institutt (TØI)

13.05 - 13.10
Status Kollektivprisen
 • Hvordan ligger det an med din favoritt? Bli med å stem!
13.15 - 14.00
Parallellsesjon 1. "Fra leketøy til storpolitikk"

 

Moderator: Laura Herzig, leder mikromobilitet og sykkel, Ruter As

Parallellsesjon
13.15 - 14.00
Parallellsesjon 2. "Korona har endret måten vi reiser på. Hvordan skal vi tilpasse oss den nye normalen?"
 • «Unges tanker om å reise kollektivt under korona» Innsikt fra Skyss kundepanel v/Anne-Sofie Åmodt, Opinion As
 • «Endrede reisevaner som følge av koronaviruset» v/ Mari Betanzo, Urbanet Analyse
 • «Er månedskortet utdatert? Nye betalingsmodeller for kollektivtransport!» v/Mathias Molden, Kolumbus As
 • «Når rutetider og månedskort ikke lenger er det viktigste» v/Jan Sverre Reboli Paulsen, SeeYou As

 

Moderator: Olov Grøtting, daglig leder Kollektivtrafikkforeningen

Parallellsesjon
13.15 - 14.00
Parallellsesjon 3. «Et hav av data - utnytter vi mulighetene?»
 • «Hvordan kunstig intelligens og stordata danner grunnlag for bærekraftig samferdsel» v/Christel Borge, Entur
 • «Hvorfor bør det offentlige være opptatt av data og kundegrensesnitt?» v/Ellen Rogde, Ruter As
 • Vi spør: Når du har fått tak i dataen – hvordan bruke den til noe nyttig?
 • «Hvordan Vy gjør data relevant for sine kunder» v/Kristin Kjøge Jansson, Vy
 • A.I in Ruter (Ruters AI engine, A.I bot and customer insights) v/Umair Mehmood, Ruter As
 • «Europas første selvkjørende og fleksible bestillingsbuss; på Øya i Trondheim!» v/Fay Maria Loe, AtB og Jørgen Kjær, VY

 

Moderator: Øyvind Sævig, leder MobilityLab @StartupLab

Parallellsesjon
13.15 - 14.00
Parallellsesjon 4. «Mobilitet fra den andre siden»

 

Moderator: Espen Strand Henriksen, mobilitetsutvikler, Kolumbus As

Parallellsesjon
14.05 - 14.25
"Hack the brain. Hack the crisis stress. Transform your leadership presence"

Sangbreeta Moitra, Human behaviour, leadership presence, powerful communication & culture transformation amid crisis

(English)

14.25 - 14.35
Kollektivprisen 2020

Hvilken av årets seks nominerte vinner Kollektivprisen 2020?

I år er Kollektivprisen, bransjens årlige pris for tiltak innen mobilitet og kollektivtrafikk i Norge, en ren publikumspris, bli med og stem frem din favoritt! Se mer her

14.35 - 14.50
"Future of Mobility: Likely Winners and Losers"

Marc Amblard, Founder and Managing Director of Orsay Consulting, US

(English)

14.50 - 15.00
Oppsummering av dagen ved Selda Ekiz

Oppsummering av dagen og vel møtt til Kollektivkonferansen 2021 – Den nye normalen!