Mads Bruun Høy


Portrett Mads Bruun Høy

Mads deltar på årets konferanse med innlegget

«I framtiden er vi alle fleksilister»

i parallellsesjon 4. «Mobilitet fra den andre siden»

Mads Bruun Høy er en av grunderne i innovasjonsbyrået Æra. Han har en kombinert bakgrunn fra psykologi, design og forretningsutvikling. Han står blant annet bak innovasjonsprogrammet Floke som samler aktører på tvers av sektorer og selskaper til åpne innovasjonsprosjekter som gjennom samarbeid skal gjøre dagens samfunnsutfordringer om til morgendagens innovasjonsmuligheter.

 

I fjor ledet Mads og hans kollegaer i Æra Mobilitetsfloken , hvor Kollektivtrafikkforeningen, Kolumbus og Entur samt mange av de sentrale mobilitetsaktørene i Norge jobbet sammen for å finne framtidens mobilitet.

I dette foredraget får du innblikk i flokens framtidsstrategier, innsikter og ideer – og hvordan vi kan bli fleksilister, som flytter fler og mer, bedre, med mindre.

http://www.era.as