Eivind Myhr


Portrett Eivind Myhr

Eivind deltar sammen med Amela Karahasanovic, Sintef med innlegget:

«Smart transport i distriktene»

God mobilitet er en forutsetning for det gode liv, også i distriktene. Mange behov kan løses med privatbil, men ikke alle. Ordinære rutebusser er ikke bærekraftig, og bestillingstransport har hatt varierende grad av suksess. Ved å designe et felles system for transportplanlegging og bestilling som dekker mange transportører og transport av både folk og varer, håper vi i Innlandstrafikk å kunne bringe Mobility as a Service til distriktene.»

Eivind Myhr har jobbet med infrastruktur for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag og Oppland fylkeskommuner, blant annet i Miljøpakken i Trondheim. Han jobber nå i Innlandstrafikk, blant annet med Smart transport i distrikt.