Håvard Almeida Eriksson


Portrett av Håvard Almeida Eriksson

Håvard deltar på årets konferanse med innlegget:

«Når en kommune tar styring og eierskap til mikromobilitet»

i parallellsesjon 1. «Fra Leketøy til storpolitikk»

Høsten 2019 inngikk Bærum kommune og Ruter As  et offentlig-offentlig samarbeid for å få på plass et helhetlig mikromobilitetstilbud i Bærum. I april ble TIER GmbH valgt som leverandør og i juni 2020 ble elsparkesykler lansert. Snart kommer elsyklene!

Håvard A. Eriksson er sykkelkoordinator i Bærum kommune og har gjennom en årrekke jobbet med miljøvennlig transport og målsetningen om å være en klimaklok kommune. Ambisjonen er blant annet at flere skal sykler og ta kollektiv og mikromobilitetsprosjektet med Ruter er en en av dette arbeidet.