Bernt Reitan Jenssen


Portrett Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen deltar på Kollektivkonferansen 2021 i samtale med Siv Wiken, adm. dir i AKT AS og styreleder i Kollektivtrafikkforeningen

«Tilbake til en ny og bedre normal?» Kollektivtrafikkens rolle etter pandemien!

Vi spør; Hvor viktig er kollektivtrafikken for å gjenåpne samfunnet på en bærekraftig måte, og for at folk skal kunne leve et «nynormalt» liv uten kø, kork og kaos?

 

Bernt Reitan Jenssen er administrerende direktør i Ruter AS. Han har økonomiutdannelse fra BI. Jenssen har ledet Ruter AS siden selskapet startet i 2008, som et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershusdelen av Viken. Før dette var Jenssen konserndirektør i Posten Norge i åtte år. Han har også vært administrerende direktør i logistikkbedriftene TNT Norge AS og IL-X Budservice AS.

Bernt satt i regjeringens uavhengige ekspertutvalg – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, som hadde i oppgave å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Rapporten fra Ekspertutvalget finner du her. Han har også deltatt i samferdselsministerens Mobilitets- og teknologiråd, som skal bidra til en felles forståelse av de mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir.

Han ledet Samferdselsdepartementets strategigruppe, Transport21, om hvilken måte forskning, utvikling og innovasjon best kan løse fremtidens transportutfordringer. Rapporten her. I tillegg har han ledet arbeidet med Skifts notat om en transportsektor i endring.