Cathrine Bremseth


Portrett Cathrine Bremseth

Hør Cathrine på årets konferanse med innlegget;

«Jorda rundt med elsparkesykkel – mikromobilitet i Namsos»

i parallellsesjon 1. «Fra leketøy til storpolitikk»

12. september lanserte AtB og Tier elsparkesykler i Namsos i samarbeid med Namsos kommune. Målet med pilotprosjektet er å se om elsparkesykler kan bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke kortere reiser i mellomstore byer. Bedre og flere bevegelsesmuligheter er en fordel for byutviklingen, og piloten viser så langt andre effekter i en mellomstor by som Namsos, enn i større byer som Oslo eller Trondheim.

På under en måned er det kjørt over 40.000 km på elsparkesykkel i Namsos, som tilsvarer en runde rundt jorda!

Cathrine Bremseth leder arbeidet med å bygge innsikt i kundenes reisevaner og reisebehov som seksjonsleder for Markedsanalyse og statistikk i AtB, og har det siste året i tillegg vært prosjektleder for et av AtBs pilotprosjekter innen nye mobilitetsløsninger.