Mari Betanzo


Mari vil presentere prosjektet gjennomført av Urbanet Analyse, på oppdrag fra AKT, Brakar, Kolumbus og Skyss/Kringom:

«Endrede reisevaner som følge av koronaviruset» 

i parallellsesjon 2.  «Korona har endret måten vi reiser på. Hvordan skal vi tilpasse oss den nye normalen?»

 

Mari Betanzo er samfunnsøkonom i Urbanet Analyse, hvor hun arbeider med strategiske markedsanalyser på transportområdet, med hovedfokus på by- og kollektivtransport. Hun gjennomført en rekke prosjekter med problemstillinger knyttet til det nasjonale målet om nullvekst i personbiltransport. Den siste tiden har hun arbeidet spesielt mye med å anslå den langsiktige effekten koronapandemien kan ha på kollektivtrafikantenes reisevaner og preferanser.

Om prosjektet:

Utbruddet av korona  vinteren 2020 har fått store konsekvenser for kollektivtransportens inntektsgrunnlag. Strenge smittevernstiltak førte til en umiddelbar nedgang i reiser med kollektivtransport. Nå åpnes samfunnet gradvis opp igjen og bruken av kollektivtransport øker. Samtidig er det et spørsmål om det har oppstått varige endringer i reisevanene våre som gjør at vi kan forvente et varig lavere nivå på kollektivreiser – selv når koronaviruset ikke lenger utgjør en smittefare.

Urbanet Anlayse har vudert den langsiktige effekten av koronavirus på oppdrag for kollektivselskapene i fire norske byområder (Nord-Jæren, Bergensregionen, Kristiansandsregionen og Buskerudbyen). Analysene viser at vi kan forvente en langsiktig nedgang i kollektivreiser på 13-17 prosent. Økt bruk av hjemmekontor og en økning i frykt for smitte generelt er de viktigste årsakene til reduksjon i reiseaktivitet.

https://tv.nrk.no/serie/nyhetsmorgen-04.09.2020