Jan Sverre Reboli Paulsen


Portrett av Jan Sverre Reboli Paulsen

 deltar på årets konferanse med innlegget:

«Når rutetider og månedskort ikke lenger er det viktigste»,

i parallellsesjon 2. «Koronaen har endret måten vi reiser på. Hvordan tilpasse oss den nye normalen?»

Hvilke deler av kundedialogen blir vesentlige når smittevern og helse blir viktigere enn rutetider og månedskort? Krever og trenger kundene noe annet en kalde fakta når de lurer på om det er trygt å ta bussen? Hvordan formidler man empati? Hvordan engasjerer man seg i kunde etter kunde hele dagen? Resultatene fra Kundeserviceprisen 2020 gir noen svar og i innlegget får du litt innsikt i hvilke endringer kundebehandlerne måtte løse, mens de selv ble sendt på hjemmekontor.

Jan Sverre jobber som rådgiver i SeeYou AS og er ansvarlig for gjennomføringen og analysen av resultatene i Kundeserviceprisen – Norges største undersøkelse av kundeopplevelse i kundesentre. I Kundeserviceprisen 2020 var det for første gang en klasse for Persontransport. De 13 deltakerne mottar henvendelser fra nye, potensielle kunder og kundeopplevelsen de leverte ble vurdert og rapportert. Og så kom koronaen og Norge stengte ned 12. mars. Undersøkelsen ble stoppet 10. mars.