Margareta Friman


På årets konferanse får du høre Margaretas foredrag;

«Hverdagsreiser og lykke»

med fokus på hvordan hverdagsreiser spiller en viktig rolle i folks liv.I 2020 har spredningen av COVID-19-viruset resultert i en rekke begrensninger på hverdagsreiser. Foredraget berører en rekke implikasjoner for menneskelig atferd og velvære.

Margareta Friman er professor ved Karlstads universitet, Sverige. Hennes forskningsfokus er motivasjonen for å endre reisevaner, opplevd tilgjengelighet, tilfredshet med hverdagsreiser og livsglede.

Hun har publisert over 100 artikler, bøker og rapporter. I 2014 mottok hun Håkan Frisinger-stipendet for sin evne til å kombinere adferdsvitenskap med transportforskning og dermed øke forståelsen av hva som påvirker folks beslutninger og valg av transportmiddel. I et pågående prosjekt undersøker hun langtidseffekten av Covid-19 blant eldre reisende.