Christel Borge


Portrett Christel Borge

Christel deltar på konferansen med innlegget;

«Hvordan kunstig intelligens og stordata danner grunnlag for bærekraftig samferdsel»

i parallellsesjon 3. «Et hav av data – utnytter vi mulighetene?»

Alle snakker om kunstig intelligens, stordata og bærekraft, men hva kan vi egentlig forutsi med kunstig intelligens og hvilke bærekraftsutfordringer kan stordata bidra til å løse innen samferdsel? Det er et mål å ta i bruk mer teknologi, men hvordan skal vi kombinere fysisk og digital infrastruktur til det beste for bærekraftig samferdsel? Christel Borge tar oss igjennom noen punkter til ettertanke.

Christel Borge er ny administrerende direktør i Entur AS. Hun kommer sist fra stillingen som administrerende direktør i Dipper AS, et Telenor-eid mobilselskap for bedrifter. Borge har hatt sentrale lederstillinger i Telenor-konsernet siden 2005, blant annet som Head of Group Strategy and CEO Office. Hun har også bakgrunn fra McKinsey.