Arve Kirkevold


Portrett Arve Kirkevold

Arve deltar på årets konferansen der han presenterer;

«Veikart for regulering av mikromobilitet»

i parallellsesjon 1. «Fra Leketøy til storpolitikk»

Arve Kirkevold er prosjektleder innen smart mobilitet og mikromobilitet i Statens vegvesen, der han arbeider med innovasjon, kunnskapsutvikling og regelverksutvikling innen mobilitet. Arve har blant annet ledet arbeidet med et veikart for regulering av mikromobilitet. Visjonen for reguleringer innenfor dette feltet er å legge til rette for at mikromobilitet skal bidra til effektiv og bærekraftig transport, i trygt samspill med andre trafikanter og kjøretøy. Arve har jobbet med trafikksikkerhet og intelligente transport tjenester i en årrekke og har tidligere hatt ansvar for brukerfinansiering i Statens vegvesen.

31. august ga samferdselsministeren Statens vegvesen i oppdrag å utrede egnede reguleringer og høringsforslag til forskriftsendringer etter vegtrafikklovgivningen som kan håndtere utfordringene knyttet til fremkommelighet og ulykker.

– «Det er behov for strengere regler for elsparkesykler. Både erfaringene så langt og innspill jeg har fått etter møter med både kommuner, interesseorganisasjoner og næringen selv tilsier dette», sier Hareide.

Les mer fra Regjeringen.no her