Jørgen Kjær


Portrett Jørgen Kjær

Jørgen deltar på konferansen sammen med Fay Maria Loe, Atb,  med innlegget;

«Europas første selvkjørende og fleksible bestillingsbuss; på Øya i Trondheim!»

i parallellsesjon 3. «Et hav av data – utnytter vi mulighetene?»

I august ble Europas første selvkjørende og fleksible bestillingsbuss lansert på Øya i Trondheim. Bak det banebrytende pilotprosjektet står AtB, Miljøpakken, Trondheim kommune og Vy. Norge er verdensledende innenfor selvkjøring, og det er norske gründerselskaper som leverer selvkjøringsteknologien. Sammen er de overbeviste om at selvkjørende busser kan bli en viktig del av fremtidens kollektivsystem, og bidra til å gjøre kollektivtilbudet enda mer attraktivt. De gleder seg til å fortelle om piloten og veien videre.

Jørgen Kjær jobber som forretningsutvikler i Vy, med ansvar for å bygge opp Vys satsing på selvkjørende buss. Han har tidligere jobbet som konsulent med kollektivtransport som fokusområde. Jørgen har en master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH).