Umair Mehmood Imam


Portrett av Umair Mehmood Imam

Umair deltar på konferansen med innlegget:

«A.I in Ruter (Ruters AI engine, A.I bot and customer insights)»How Ruter is using A.I for generating customer insights.

 

Umair Mehmood Imam er leder av data science i Ruter As, i tillegg er han universitetslektor ved Oslo Met ved institutt for informasjonsteknologi.