Fredrik Bjørge Johansen


Portrett av Fredrik Bjørge Johansen

Fredrik deltar sammen med Svein Skovly, Fremtind Forsikring, på årets konferanse med innlegget;

«Når vi ikke skal eie bilene selv, hvem skal da ta risikoen?»

i parallellsesjon 4. «Mobilitet fra den andre siden».

Bilhold har alltid vært forbundet med stor risiko, og risikoen er nå større enn noen gang. Politiske og teknologiske endringer bidrar til å gjøre at det blir stadig mer usikkerhet knyttet til valg av bil og bilhold. SpareBank 1 skal bidra til å redusere risikoen for våre kunder, drive ansvarlig økonomisk rådgivning knyttet til mobilitet og hjelpe kundene med å ta smarte og bærekraftige valg.

 

Fredrik Bjørge Johansen leder SpareBank 1-Alliansens nystartede mobilitetsselskap, og har de siste årene vært involvert i ulike prosjekter og initiativ knyttet til mobilitet i alliansen. Johansen har en variert bakgrunn fra bank/finans og har de siste årene jobbet som forretningsutvikler. Sparebank 1 samler nå kreftene for å jobbe med nye mobilitetsløsninger og skal i første omgang fortsette arbeidet med bilabonnement som har pågått i alliansen over tid.