Konferansen for alle som er interessert i kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet!

Kollektivkonferansen 2021 handler om den nye normalen. Hvordan blir fremtidens mobilitet og kollektivtrafikk i Norge i 2025? Og ikke minst – hvilket mulighetsrom har koronapandemien gitt oss slik at vi kan skape nye og mer bærekraftige reisevaner?

Praktisk info
Illustrasjon av mennesker og mobilitetsformer

Det var spennende å være med på Kollektivkonferansen 2019, både faglig og sosialt. En veldig interessant blanding av foredragsholdere ga et differensiert bilde på mulighetene innen mobiliteten, som befinner seg i en dynamisk transformasjon. Programmet ga grunnlag for kritisk diskusjon om hva som er en teknologisk hype, og hva som er interessante og realistiske muligheter for å løse framtidens mobilitet, med fokus på klima og samfunnsmessige utfordringer.

- Helge Hillnhütter (NTNU), deltager og foredragsholder på Kollektivkonferansen 2019

Noen av våre dyktige foredragsholdere i 2020:

Foto av Selda Ekiz
Selda Ekiz

Årets programleder

Portrett av Marianne Weinreich
Marianne Weinreich

Market Manager, Smart Mobility Ramboll DK

Portrett av Mohamed Mezghani
Mohamed Mezghani

Secretary General of the International Association of Public Transport (UITP)

Se alle foredragsholdere

Medlemmer i Kollektivtrafikkforeningen

AKT AS / ATB AS / Brakar AS / Fram / Innlandstrafikk / Kolumbus AS / Snelandia / Nordland fylkeskommune / Østfold kollektivtrafikk / Ruter AS / Skyss og Kringom / Vestfold og Telemark fk / Troms fylkestrafikk / Jernbanedirektoratet / EnTur

Add to Calendar