Konferansen for alle som er interessert i kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet!

Kollektivkonferansen 2021 handlet om den nye normalen. Koronapandemien snudde opp ned på reisevanene våre. Mer hjemmekontor, mer sykkel og gange, men også mer bilkjøring. Hvordan blir vår nye normal når vi nå kan reise som normalt igjen og hvordan blir fremtidens kollektivtrafikk fremover mot 2025? Hvordan kan mobilitetsbransjen bidra til at den nye normalen betyr et hopp fremover mot et mer bærekraftig transportsystem slik at vi unngår kø, kork og kaos?

Program 2021
Illustrasjon av mennesker og mobilitetsformer

Kollektivkonferansen 2020 var den beste digitale konferansen jeg deltok på i 2020!

- Bernt Reitan Jenssen adm.dir Ruter As

Noen av våre dyktige foredragsholdere i 2021:

Foto av Selda Ekiz
Selda Ekiz

Årets programleder "Den nye normalen"

Karen Vancluysen
Karen Vancluysen

Secretary General of Polis, Cities and Regions for Transport Innovation

Portrett av Ulrik Eriksen foto av Helge Hansen
Ulrik Eriksen

Forfatter og skribent

Se alle foredragsholdere i 2020, 2021 oppdateres fortløpende

Medlemmer i Kollektivtrafikkforeningen

AKT AS / ATB AS / Brakar AS / Fram / Innlandstrafikk / Kolumbus AS / Snelandia / Nordland fylkeskommune / Østfold kollektivtrafikk / Ruter AS / Skyss og Kringom / Vestfold og Telemark fk / Troms fylkestrafikk / Jernbanedirektoratet / EnTur