Olov Grøtting


Portrett Olov Grøtting

Olov holder innlegg om;

“Den nye normalen – Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025”

Dagens transportløsninger står overfor store endringer. FNs bærekraftmål er viktig for hele samfunnet og driver fram behovet for mer bærekraftige løsninger.

Koronapandemien endret så å si over natta folks reisevaner, har snudd mange ting i samfunnet som vi før tok for gitt, og ser ut til å framskynde endringer vi så komme. Flere av endringene i kundenes etterspørsel er positive, eksempelvis at flere sykler og går, bruker hjemmekontor og bruker digitale løsninger til møter og konferanser. Et av de spørsmålene vi har stilt oss gjennom pandemien er: Blir disse endringene varige? Hva skjer etter pandemien? 

 Disse spørsmålene var grunnen til at kollektivbransjen for et år siden startet et scenarioarbeid, der målet var å stå bedre rustet i møte med de forandringene vi så komme. Vi har forsøkt å se inn i glasskula på ulike varianter av denne framtida. Har kundene endret reisevaner helt – eller går de tilbake til normalen fra før korona? Har vi, kollektivaktørene, tatt tak i alle mulighetene pandemien har gitt oss og utnyttet teknologien som ligger rett framfor oss – eller vi ikke har evnet å gripe disse mulighetene? Gjennom dette arbeidet har vi funnet fire scenarioer vi har jobbet med. Disse har gitt oss mulighet til å strekke oss mot den framtida vi ønsker, og verktøy til å lykkes – uansett scenario.

 Nå – snart to måneder etter gjenåpningen begynner vi så smått å se konturene av «den nye normalen». Blir den en «mobilitetsrevolusjon» der både kundene og kollektivaktørene griper mulighetene med begge hender – eller går vi tilbake til der vi var i mars 2020?

Kanskje kan årets Kollektivkonferanse gi oss noen av svarene på dette.

“Jeg har et stort samfunnsengasjement, og er spesielt opptatt av mobilitet, kollektivtrafikk, samferdsel, stedsutvikling, levende samfunn i by og bygd og bærekraftig bruk av naturen med alt den kan gi oss av opplevelser og ren mat. Alt dette har en stor verdi for mennesker og deres liv.  Viktig er det også å huske på at selv store byer består av mange små samfunn der mennesker lever sine liv, bor, arbeider og reiser til fra alle aktiviteter. 

Nå har vi levd med koronapandemien i halvannet år, og endelig har den sluppet taket i oss. Pandemien har i stor grad endret måten vi reiser på, og måten vi lever livene våre på. Det som nå er spennende, og som vi har lurt på veldig lenge, er hva som blir hva som blir den nye normalen. Det skal vi se nærmere på under Kollektivkonferansen 2021.”

Olov Grøtting er daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, hvor hun har vært siden 2014. Hun har yrkesbakgrunn fra regional utvikling og reiseliv, og har vært folkevalgt i over 20 år, hatt en rekke verv, vært ordfører og stortingsrepresentant.  Olov har utdanning innen økonomi, organisasjon og offentlig ledelse, fra Høgskolen i Hedmark og Karlstads Universitet og har lang erfaring fra skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon, ledelse, kommunikasjon og ulike utviklingsoppgaver.