Fay Maria Loe


Portrett Fay Maria Loe

Fay Maria deltar på konferansen sammen med Jørgen Kjær Vy, med innlegget;

«Europas første selvkjørende og fleksible bestillingsbuss; på Øya i Trondheim!»

i parallellsesjon 3. «Et hav av data – utnytter vi mulighetene?»

I august ble Europas første selvkjørende og fleksible bestillingsbuss lansert på Øya i Trondheim. Bak det banebrytende pilotprosjektet står AtB, Miljøpakken, Trondheim kommune og Vy. Norge er verdensledende innenfor selvkjøring, og det er norske gründerselskaper som leverer selvkjøringsteknologien. Sammen er de overbeviste om at selvkjørende busser kan bli en viktig del av fremtidens kollektivsystem, og bidra til å gjøre kollektivtilbudet enda mer attraktivt. De gleder seg til å fortelle om piloten og veien videre.

Fay Maria Loe arbeider som senior prosjektleder i avdeling Strategi og utvikling for AtB, med fokus på blant annet prosjektering av nye fremtidige mobilitetsløsninger De siste prosjektene har omfattet mikromobilitet gjennom pilot «SykkelSafe» og pilot «Selvkjørende buss på Øya».