Kristoffer Lium


Portrett av Kristoffer Lium

Kristoffer deltar på konferansen sammen med Ida Hauge Dignes i innlegget;

«Bærekraftig mobilitet for alle»

Hvordan kan bransjen bidra til bærekraftig mobilitet for alle? Vi ønsker å belyse holdninger, verdier og hvordan universell utforming stiller alle på likefot. Vi spør; kan ny teknologi benyttes og hvilket mulighetsrom ligger her?

Kristoffer forteller;

«Å sørge for at alle får tilgang til digitale tjenester spesielt, og samfunnet generelt, er noe jeg bruker mye tid på. Om det er min aktive oppvekst med mye idrett som synshemmet, Informatikk-utdannelsen fra Høgskolen i Østfold med påfølgende arbeid eller mitt engasjement nå formalisert i et lederverv i Norges Blindeforbunds Ungdom som er skyld i engasjementet vet jeg ikke. Det jeg derimot tror, er at det ligger mye innovasjon i skjæringspunktet mellom teknologi, brukerbehov og mer eller mindre kollektive transportløsninger. Denne konferansen omfatter et uhyre spennende tema for en bransje jeg ydmykt og engasjert ønsker å bidra inn i med min kompetanse.»

Kristoffer Lium (29) er født og oppvokst i Sarpsborg, men nå bosatt i Oslo. Til daglig jobber han fulltid+ med å sikre at alle mennesker kan bruke nettsider, apper og annen form for teknologi. Til beste for de selv og samfunnet.