Kristin Kjøge Jansson


Portrett Kristin Kjøge Jansson

Kristin deltar på årets konferanse med innlegget;

«Hvordan Vy gjør data relevant for sine kunder»

i parallellsesjon 3. «Et hav av data – utnytter vi mulighetene?»

Vy har mange datakilder som blir til nytteinformasjon for våre kunder. Vi presenterer noen av disse tjenestene i dette innlegget.

Kristin Kjøge Jansson har jobbet med digitale kundetjenester i Vy i 10 år. På den tiden har Vy app blitt lastet ned 3,3 millioner ganger og ca. 80% av alle togbilletter i Norge bestilles gjennom Vy app eller vy.no.