Mathias Molden


Portrett av Mathias Molden

Mathias deltar på konferansen med innlegget;

Er månedskortet utdatert? Nye betalings modeller for kollektivtransport!

i parallellsesjon 2.  «Korona har endret måten vi reiser på. Hvordan skal vi tilpasse oss den nye normalen?»

Med endringene i reisevaner som belyses i innlegget fra Mari Betanzo, Urbanet Analyse, vil vi se en endring av billett- og betalings modeller fremover? Covid-19 aktualiserer behovet for mer fleksible og kundetilpassede betalings løsninger for kollektiv- og mobilitettjenester. Vi må finne pris- og betalings løsninger som gjør det enda enklere og ikke minst mer attraktivt å velge delte løsninger, sykkel og gange!

Mathias Molden er Digital tjenesteutvikler i Kolumbus As, der han arbeider med et banebrytende prosjekt for prising av kollektivreiser. Grunntanken er at man i større grad enn i dag skal betale etter hvor lang strekning man reiser. Mathias har også ledet arbeidet med brukeropplevelser og tjenestedesign ved implementeringen av «HentMeg», bestillings transport i distrikt-Norge. Mathias har flere års erfaring fra tjenestedesign fra forskjellige bransjer.

Se Nyhetsmorgen på NRK 04.09.2020 der spørsmålet om nye billettløsninger ble diskutert: https://tv.nrk.no