Privacy Policy


Kollektivtrafikkforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med arrangement

Her finner du informasjon om hvordan Kollektivtrafikkforeningen behandler dine personopplysninger når du melder deg på et arrangement og/eller vil ha informasjon om fremtidige arrangement.
Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Formål
Formålene med behandlingen av personopplysningene er:
Behandle nødvendige personopplysninger for at du skal kunne delta på Kollektivtrafikkforeningens ulike arrangement. I tillegg kan du velge å motta informasjon om fremtidige arrangement hos oss.

Rettslig grunnlag
Rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger, ved at vi følger opp denne avtale om arrangement og eventuelt informasjon om arrangement. Du kan når som helst si opp denne avtalen ved å sende en epost til post@kollektivtrafikk.no.

Behandlingsansvarlig
Kollektivtrafikkforeningen, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Kollektivtrafikkforeningen behandler personopplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven.
I behandlingen av personopplysninger bruker vi databehandlere innenfor områdene IT-drift og support, inkasso, IT-utvikling, samt tjenester innen fakturering og inndrivning. Noen av Kollektivtrafikkforeningens databehandlere benytter seg av skytjenester, men behandlingen vil foregå innenfor EU/EØS.

Dette behandler vi
Kundeopplysninger:
• For- og etternavn
• Selskapsnavn med adresse
• Telefonnummer
• E-post adresse
• Ev. privatadresse om ikke bestilt gjennom arbeidsgiver
• Ev. allergier for bespisning når man melder seg på et arrangement

Tilgang og bruk
Tilgangen til personopplysninger er begrenset og gis på basis av tjenestebehov.
Opplysningene blir kun brukt til å oppnå formålet med behandlingen og blir ikke utlevert til en tredjemann, unntatt dersom vi skulle bli pålagt utlevering av offentlig myndighet.

Dine rettigheter
Etter personopplysningsloven og GDPR artikkel 15-22 har du rett til:
• innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
• å kreve at opplysningene om deg, som er feil, blir rettet.
• å kreve at opplysningene om deg blir slettet fordi du sier opp avtalen med oss om behandling, eller fordi du mener at Kollektivtrafikkforeningen ikke har rettslig grunnlag for videre behandling.
• å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger hvis du for eksempel mener de er uriktige. Dette kan du gjøre frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige. Du har også rett til å be om at personopplysningene blir lagret til du har fått avgjort et rettskrav.
• å få opplysningene dine overført på et maskinlesbart format til en ny behandlingsansvarlig

Lagring og sletting
Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har en aktiv avtale hos oss og vil bli slettet i løpet av 14 dager etter at du har trukket deg fra avtalen

Stille spørsmål eller klage
Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med Datatilsynet.

Konsekvensene for dine rettigheter og friheter
Behandlingen har liten innvirkning på ditt personvern. Vi behandler kun kontaktopplysninger om deg for å gi deg ønskede tjenester og følge opp vår avtale med deg. Du kan når som helst trekke deg fra denne avtalen.
Det er utarbeidet rutiner for ulike behandlinger av personopplysninger for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.