Nils Fearnley


Portrett Nils Fearnley

Hør Nils presentere og kommentere rapporten;

«Delte elsparkesykler i Oslo» (TØI-rapport 1748/2020)

i parallellsesjon 1. «Fra Leketøy til storpolitikk»

Innlegget gir en oppdatering av elsparkesykkelmarkedet i Norge med fokus på tilbud og etterspørsel i Oslo og reguleringsutfordringer og -muligheter for byene.

Nils Fearnley er transportøkonom og er seniorforsker med by- og persontransport som spesialfelt. Som forskningsleder for faggruppen Marked og Styring får Fearnleys særlig utløp for sine interesser for styring, organisering og finansiering av person- og kollektivtransport, takststrategier, markeds- og preferanseanalyser, finansielle, samfunnsøkonomiske og sosiale aspekter ved samferdsel inkludert universell utforming, utforming og gjennomføring av transportpolitikk, samt samferdselsstatistikk. Nils Fearnley har bred erfaring som prosjektleder både på internasjonale og nasjonale oppdrags- og forskningsprosjekter. Han formidler jevnlig sine forskningsresultater i alt fra massemedia og populærvitenskapelige tidsskrifter til internasjonale transportkonferanser og vitenskapelige tidsskrifter.

Det siste året har han studert ulike sider av markedet for delte elsparkesykler, inkludert tilbud, etterspørsel, regulering, holdninger, trafikksikkerhet og markedsanalyser.