Svein Skovly


Portrett av Svein Skovly

Svein deltar sammen med Fredrik Bjørge Johansen, SpareBank 1 Mobilitet AS på årets konferanse med innlegget;

«Når vi ikke skal eie bilene selv, hvem skal da ta risikoen?»

i parallellsesjon 4. «Mobilitet fra den andre siden».

Svein Skovly er leder for innovasjon i Fremtind Forsikring. Fremtind har en strategisk satsning på mobilitet og Skovly har ledet arbeidet med flere store mobilitetsinitiativ de siste årene, nå senest Fremtinds kjøp av Fjellinjen Utsteder.

Endringene i folks transportvaner har stor betydning for forsikringselskapene som må tenke nytt om hvilke typer risiko folk blir utsatt for. Nye typer risiko betyr nye typer forsikring. Svein Skovly har bred innsikt om temaet og er også en mye brukt foredragsholder internasjonalt.