Amela Karahasanovic


Portrett Amela Karahasanovic

 Amela deltar sammen med Eivind Myhr, Innlandstrafikk med innlegget:

«Smart transport i distriktene»

God mobilitet er en forutsetning for det gode liv, også i distriktene. Mange behov kan løses med privatbil, men ikke alle. Ordinære rutebusser er ikke bærekraftig, og bestillingstransport har hatt varierende grad av suksess. Ved å designe et felles system for transportplanlegging og bestilling som dekker mange transportører og transport av både folk og varer, håper vi i Innlandstrafikk å kunne bringe Mobility as a Service til distriktene.»

 

Dr. Amela Karahasanović er seniorforsker i SINTEF Digital, førsteamanuensis på Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo og leder prosjektet Smart transport i distriktene. Hun har erfaring som prosjektleder og forsker fra flere nasjonale og EU prosjekter med fokus på interaksjons design, bruker opplevelse og kartlegging av slutt brukerens behov.