Ellen Rogde


Portrett Ellen Rogde

Ellen deltar på konferansen med innlegget;

«Hvorfor bør det offentlige være opptatt av data og kundegrensesnitt?»

i parallellsesjon 3. «Et hav av data – utnytter vi mulighetene?»

Ruters nye strategidokument, Bærekraftig bevegelsesfrihet, staker ut Ruters strategiske retning og viser hvorfor eierskap og tilgang til data er avgjørende på veien frem mot å vinne kundegrensesnittet.

Ellen Rogde er markedsdirektør i Ruter AS og har vært en del av Ruters utviklingsreise siden 2008. Ellen er utdannet siviløkonom fra University of Windsor og har en Executive MBA fra NHH. Hun har i tillegg fullført det prestisjetunge lederutviklingsprogrammet Solstrandprogrammet ved AFF/NHH. Ellen har lang fartstid i sentrale lederposisjoner både i offentlig og privat sektor, og har jobbet i skjæringspunktet mellom marked og myndighet, forretning og politikk. Kundebehov er drivkraften i Ellens arbeid, hvor teknologi og digitale løsninger er det viktigste virkemiddelet. Tidligere arbeidsgivere er blant annet Telenor og RiksTV.

Ellen har tidligere vært styremedlem i Trafikanten AS, og er nå styremedlem både i Sporveien Media AS, og Konsentra AS.