Program 2023


 • Bærekraftig mobilitet for alle

Kollektivkonferansen 2023 handler hvordan vi forenkler folks liv med bærekraftig mobilitet for alle. Bærekraftig mobilitet for alle er kollektivtrafikkens samfunnsoppdrag. Hvordan vi når dette gjennom:

 • Radikalt kundefokus
 • Digitalisering og teknologi
 • Mindre ulikhet
 • Felles løft for vekst

..er tema for årets konferanse.

Vil du vite mer om driverne for bærekraftig mobilitet, og hvilke muligheter som dette genererer?

Meld deg på Kollektivkonferansen 2023, 16. november «Bærekraftig mobilitet for alle»  her!

Ta gjerne en titt på tidligere års konferanser her: Tidligere konferanser – Kollektivkonferansen

-
Info: Kollektivkonferansen 2023

Kollektivkonferansen 2023 arrangeres 16. november på Radisson Blu Scandinavia, Holbergsgate 30 i Oslo.

Deltar du digitalt får du tilsendt personlig lenke en uke før, samt dagen i forveien på epost.

Kollektivt: Fra Jernbanetorget / Oslo S tar du trikk 17/18/19 til Holbergsplass

Fra Nationaltheatret: Ca 8 min gange, 550 m

Se Ruter.no for reisetider.

 

08.30 - 09.45
Registrering og mingling - Kaffe og enkel servering
08.45 - 09.45
Mobilitet til frokost

«Mobilitet til lunsj» blir «Mobilitet til frokost» den 16. november. Møt bransjekollegaer du vanligvis treffer på Teams til spennende diskusjoner!

Mer info kommer.

10.00 - 11.00
1. fellessesjon
10.00 - 10.10
Velkommen

Daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, Olov Grøtting ønsker velkommen til Kollektivkonferansen 2023

10.10 - 10.20
Har norsk transportpolitikk gått i luksusfellen?

Bruker nordmenn mer penger på transport enn vi egentlig trenger, og er det mulig å gjøre det billigere? Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra blant annet «Luksusfellen» på TV3, tar oss med på en reise gjennom husholdningenes transportbudsjett.

10.20 - 10.30
Samferdselsminister Jon- Ivar Nygård

Møt Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i samtale med programleder Eirik Norman Hansen.

10.30 - 10.50
Panelsamtale: «Hvordan kan kommende NTP få norsk transportpolitikk ut av luksusfellen?

Vi fortsetter samtalen med samferdselsministeren og et knippe paneldeltagere fra politikk, næringsliv og interesseorganisasjoner.

Neste vår skal Stortinget vedta ny nasjonal transportplan, hvor noen av de viktige  oppgavene er å sikre en enklere reisehverdag for folk og innfri klima- og bærekraftsmål, på en langt mer kostnadseffektiv måte enn i dag. Vi inviterer til debatt om hvordan kollektivtrafikken kan bidra til dette

Bekreftede paneldeltagere:

 

11.00 - 11.30
Pause
11.30 - 12.30
2. fellessesjon
11.30 - 11.35
Kollektivprisen 2023

Årets finalister til Kollektivprisen 2023 presenteres. De nominerte til Kollektivprisen er nominert av bransjen selv og stemmes frem av deltagere på Kollektivkonferansen 16. november.

Se alle nominerte til Kollektivprisen her!

Stem frem din favoritt!

#kollektivprisen2023

Årets ildsjel er en jurypris som deles ut på Kollektivkonferansen.

Se de nominerte til Årets ildsjel her!

#åretsildsjel2023

11.35 - 11.50
"Veien mot ett felles samarbeid for digital tjenesteutvikling"

Kollektivtrafikk har en avgjørende rolle for å nå klima- og bærekraftsmålene, og skape gode og livskraftige byer og distrikter. Skal vi utnytte det enorme potensialet, står vi foran store og komplekse utfordringer med å utvikle, digitalisere, integrere og rulle ut nye tjenester. Det forutsetter et enda tettere samarbeid enn i dag.

Kollektivtrafikkforeningen har det siste året gjennomført prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet». Dette er nå fulgt opp av spennende prosesser mellom kollektivselskapene, med ambisjoner om å samle bransjen i ett felles samarbeid for digital tjenesteutvikling.

I denne bolken får vi en oppdatering på dette arbeidet og hvor kursen er satt, med noen sentrale stemmer i bransjen.

 • Knut Sletta, jernbanedirektør og leder for arbeidsgruppe samarbeid for digital tjenesteutvikling
 • Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. Ruter og nestleder Kollektivtrafikkforeningens styre
 • Christel Borge, adm.dir. Entur

 

Samtalen ledes av Eirik Norman Hansen.

11.50 - 12.05
"The Mobility Diet"

Robert Joseph Martin presents an updated version of «The Mobility Diet»

Is the traditional debate on modal split oversimplified? Does it create more division than necessary? Explore the nuanced framework of ‘The Mobility Diet.’ This narrative-based approach considers multiple contextual factors, transcending simplistic, binary choices between cars, public transport, and bikes. It advocates for incremental changes tailored to individual and community needs. By implementing small, calculated shifts in behaviour and policy, it is possible to promote the transition to healthier and more sustainable urban environments.

Robert is an Australian architect, researcher, and mobility expert based in Copenhagen, Denmark.

English

12.05 - 12.15
«Attraktive kollektivreiser som klimatiltak»

Kollektivtransporten spiller en nøkkelrolle for raske utslippskutt i transportsektoren. Seksjonsleder i transportseksjonen i Miljødirektoratets klimaavdeling, Anna von Streng Velken, kommer til Kollektivkonferansen for å bidra i diskusjonen om hvordan kollektivtransporten kan bidra til at utslippene fra transportsektoren går ned raskt og varig.

12.15 - 12.35
"Kort og konsist"; innovative prosjekter som bidrar til bærekraftig mobilitet

Vi presenterer tre tiltak som bidrar til bærekraftig mobilitet i «pecha kucha stil»

12.35 - 13.25
Lunsj

Tapas lunsj!

Du kan velge om du vil nyte lunsjen sittende eller «minglende» sammen med mobilitetskollegaer fra hele Norge!

13.30 - 15.00
Parallellsesjon 1. «Radikalt kundefokus, hvordan får vi det til i praksis!»

Moderator: Kari Anne Solfjeld Eid

 

 

 

 

 

 

Info: Scandinaviasalen deles og denne sesjonen arrangeres i rom 1., helt til venstre. 

Parallellsesjon
13.30 - 15.00
Parallellsesjon 2. «AI for bedre mobilitet: Fra buzzword til praksis»

Moderator: Eirik Norman Hansen

Hvordan jobber egentlig mobilitetsbransjen med AI/KI per november 2023? Du får innsikt fra fem aktører:

 

 

 • Tenix / Connectbus med «Hvordan AI kan optimalisere drift, redusere investeringer  – og spare miljøet» v/Torbjørn Krøvel

 

 

 

 • Intervju med Inga Strümke. Vi spurte Inga; Hvorfor bør alle vi som jobber med mobilitet være opptatt av AI/KI?    – Opptak

 

 • «Mer enn bare regler: Hvordan vi mestrer regulatoriske utfordringer.» Vebjørn tar oss med på en reise gjennom det regulatoriske landskapet! v/Vebjørn Søndersrød

 

 • Samtale ledet av Eirik Norman Hansen som også er forfatter av boken «Når juss møter AI». Benytt muligheten til å spørre vårt ekspertpanel,  spørsmålene stiller DU ved å legge inn spørsmål på Slido!

Info: Scandinaviasalen deles og denne sesjonen arrangeres i rom 2., i midten.

Parallellsesjon
13.30 - 15.00
Parallellsesjon 3. "Kombinert mobilitet = Mer for mindre!"

Moderator: Johan Høgåsen-Hallesby

 

Hva har skjedd innen samkjøring og bestillingstransport i Norge og prosjektene som ble løftet opp på Kollektivkonferansen 2022? Møt:

 

 

 

 

 

Info: Scandinaviasalen deles og denne sesjonen arrangeres i rom 3, helt til høyre. 

Parallellsesjon
15.00 - 15.30
Pause
15.30 - 16.30
3. fellessesjon

“Diversity in Motion: Meeting the current and future needs of passengers” / Hvordan sikre mindre ulikhet i mobiliteten?

15.30 - 15.45
"Mobilitet for alle og hvorfor dette er så viktig"

Andrea Isaachsen Olvin, Ruter As

Andrea vil fortelle hvordan Ruter aktivt jobber med hvordan det å få alle kunder med, er en naturlig del av alle tiltak fra start, ikke et «må krav»  som kommer som en ettertanke. «Om man satser på å få med seg spesielt de som sliter med å ta kollektivt av ulike grunner i løsningene vi utvikler for kollektivreisende, vil det også få dobbelteffekten av at alle som ønsker å ta kollektivt får et mer attraktivt og tilgjengelig tilbud!»

15.45 - 16.00
"ColorADD in Metro do Porto: From the Vision to the Mission of Inclusion by Color in Public Transport"

Miguel Neiva, creator of ColorADD.

ColorADD is a color identification system, an universal and unique language that allows the colorblind to identify colors. Internationally recognized, this language is implemented in diverse sectors of society, promoting integration and social inclusion of colorblind. Include without discriminating!

English

16.00 - 16.15
"Bicycle Heroes; Engaging Youth Voices in Promoting Active Mobility and Safe City Design"

Donna Cooney, Dublin City Councillor

Bicycles Heroes, an engagement program for children to raise their voices for active mobility. During the course of a year, the project partners in Dublin, Trinity College and Dublin City Council engaged with key stakeholders, the general public, and children to communicate the need for active mobility.

English

16.15 - 16.30
Gender & Mobility; Hvor likestilte er vi egentlig i mobilitets-Norge?

Frida Andersson, Rambøll

Gender & Mobility – hva viser data fra Norge og seks andre land om kjønn og mobilitet, om preferanser, utfordringer, ulikheter og likheter og hvorvidt  kjønnsaspektene er hensyntatt i planleggingen.

Vi spør; Hvor likestilte er vi egentlig i mobilitets-Norge?

16.30 - 17.00
Prisutdeling 2023 - Årets Kollektivpris og Årets Ildsjel
17.00 - 23.00
Minglemiddag på Hovedbanen Spiseri, Oslo S

I år fortsetter vi de gode samtalene med bransjekollegaer på Hovedbanen Spiseri, inngang til venstre for hovedinngang Oslo S.

Vi har leid hele stedet og lover bedre plass en i fjor! Men bestill raskt da det er et begrenset antall plasser!

15. - 16. - 17.11.2023
Overnatting Radisson Blu Scandinavia Hotel

Ønsker du overnatting i Oslo i forbindelse med Kollektivkonferansen? 

Bestill overnatting via denne lenken:

Hotell i Oslo sentrum | Radisson Blu Scandinavia Hotel (radissonhotels.com)