Pia-Suzann Skulevold


Portrett Pia-Suzann Skulevold

Pia-Suzann Skulevold deltar på Kollektivkonferansen med innlegget

«Mikromobilitet – et tråkk nærmere kundene»

i parallellsesjon 3. «Kombinert mobilitet=Mer for mindre»

Hvordan gi kundene muligheten til å tråkke rundt på bysykler, elsykler og elsparkesykler som en del av Ruters tilbud? For å tilby kundene disse tjenestene, har Ruter selv måtte tråkke opp nye veier. Første steg var etableringen av en fysisk mikromobilitetstjeneste i Bærum kommune og deretter i Asker kommune. I år tok Ruter et viktig steg videre. Reisende i Asker, Bærum og Oslo kan nå finne kjøretøy, booke og betale for turer med elsparkesykler, elsykler og bysykler i Ruter-appen. Pia-Suzann vil dele erfaringer og læring fra arbeidet som gjøres for å gi kundene et mer sømløst og fleksibelt tilbud i hovedstadsregionen.

Pia-Suzann Skulevold er leder for sykkel og mikromobilitet i Ruter As.