Johan Høgåsen-Hallesby


Portrett Johan Høgåsen-Hallesby

Johan Høgåsen-Hallesby deltar på Kollektivkonferansen 2023 som moderator for

parallellsesjon 3. «Kombinert mobilitet = Mer for mindre!»

Johan Høgåsen-Hallesby er Co-founding partner i Beta Mobility og sitter i advisory board for Startuplab Mobility. Han har faglig bakgrunn fra Arkitekthøyskolen/tjenestedesign og var med på å bygge opp bysykkeltilbudet i Oslo, Bergen og Trondheim. Johan har en særlig interesse for mobilitetsdata og startet blant annet teknologiselskapet Urban Sharing.