Frida Andersson


Portrett Frida Andersson

Frida Andersson deltar på Kollektivkonferansen 2033 med innlegget

Gender & Mobility – hva viser data fra Norge og seks andre land om kjønn og mobilitet, om preferanser, utfordringer, ulikheter og likheter og hvorvidt  kjønnsaspektene er hensyntatt i planleggingen.

Vi spør; Hvor likestilte er vi egentlig i mobilitets-Norge?

i fellessesjon 3. “Diversity in Motion: Meeting the current and future needs of passengers / Hvordan sikre mindre ulikhet i mobiliteten?»

 

Ved siden av å være en aktiv by og markasyklist arbeider Frida Andersson som seniorrådgiver i avdeling Smart Mobility for Rambøll i Oslo. Hun har 13 års arbeidserfaring innen trafikkplanlegging og har etter eksamen som sivilingeniør ved Lunds universitet i Sverige, hovedsakelig jobbet for Oslo kommune og Rambøll. Frida har i løpet av sin karriere bygget opp spesialkompetanse innen tilrettelegging for fotgjengere og syklister samt planlegging og prosjektering av trafikksignaler. Frida representerer også Norge i Rambølls internasjonale Service Line Cycling som inkluderer deltakelse i ulike internasjonale samarbeidsprosjekter. Vurderinger knyttet til grønn mobilitet, og gjerne i et kompleks bybilde, er daglige innslag i arbeidshverdagen hennes.