Anna von Streng Velken


Portrett Anna von Streng Velken

Anna von Streng Velken deltar på på Kollektivkonferansen 2023 med innlegget

«Attraktive kollektivreiser som klimatiltak»

Klimakrisen krever storstilt mobilisering. Oppnåelse av klimamålene er fremdeles mulig, men krever rask utvikling av klimapolitikken. Transportsektoren er enkeltsektoren med de største utslippene (16,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2022). I juni publiserte Miljødirektoratet en omfattende rapport, Klimatiltak i Norge mot 2030, som viser 85 ulike tiltak som vil redusere utslipp fra alle sektorer, herunder også transportsektoren. Ifølge rapporten er teknologiendringer vesentlige for å redusere utslippene fra transportsektoren, men de er ikke tilstrekkelige alene. Vi må også redusere transportmengden og overføre større andeler av transportvolumet til transportmidler som gir mindre utslipp og bruker mindre energi.

Kollektivtransporten spiller en nøkkelrolle for raske utslippskutt i transportsektoren. Seksjonsleder i transportseksjonen i Miljødirektoratets klimaavdeling, Anna von Streng Velken, kommer til Kollektivkonferansen for å bidra i diskusjonen om hvordan kollektivtransporten kan bidra til at utslippene fra transportsektoren går ned raskt og varig.