Tom Nørbech


Portrett Tom Nørbech

Møt Tom Nørbech på Kollektivkonferansen 2023 med innlegget

«Samkjøring med bestillingstransport som back-up på Byneset»

i parallellsesjon 3. «Kombinert mobilitet=Mer for mindre!»

På fjorårets konferanse fortalte AtB om hvordan de utforsket en helt ny måte å tenke samkjøring på – å kombinere det med bestillingstransport.
Nå har de satt prosjektet i gang. 1. november i år fikk beboerne på Byneset utenfor Trondheim tilbud om samkjøring med bestillingstransport som back-up hvis man ikke fant en match med noen som skulle kjøre samme vei. På årets konferanse vil de dele sine ferske erfaringer og inntrykk med oss.

Tom E. Nørbech er seksjonsleder teknologi- og forretningsutvikling i AtB. Tom har lang erfaring innen mobilitetsfeltet fra Transnova, Enova, Statens Vegvesen og nå AtB. Han er utdannet cand.polit (sosiologi) og M.Sc (psykologi)