Eirin Skoglie Aarem


Portrett Eirin Skoglie Aarem

 Eirin Skoglie Aarem deltar på konferansen sammen med Harald Sævareid, Nivel med innlegget

«Mikromobilitet med subsidier, for bedre transporttilbud i utkantkommuner»

i parallellsesjon 3: «Kombinert mobilitet=Mer for mindre!»

Hva skjer når et kollektivtransportselskap starter med tilskudd til mikromobilitet i tre utkantkommuner. I august 2023 startet Tier opp med delte, frittflytende elsparkesykler og elsykler i Melhus, Malvik og Stjørdal i samarbeid med AtB. Operatøren får et tilskudd for å sette ut kjøretøyene. AtB bruker Nivels reguleringsverktøy for å få oversikt over bruk, tilskudd og distribusjon av kjøretøy og presenterer sammen hvordan det har gått i de første månedene.

Eirin Skoglie Aarem er forretningsutvikler og produkteier for delingsmobilitet i AtB. Eirin arbeider med å gi reisende i Trøndelag flere alternativer til bilen gjennom innovative delingsmobilitetsløsninger. Hun er utdannet med en master i innovasjon og ledelse, samt to bachelorgrader i turisme og ledelse, og internasjonal markedsføring