Pål Preede Revheim


Portrett Pål Preede Revheim

Pål Preede Revheim deltar på Kollektivkonferansen 2023 med innlegget

«Elektrisk vei»

Utslippsfrie bybusser nærmer seg hyllevare, men hvordan løser vi de virkelig tunge behovene? I Trondheim består ryggraden i kollektivtilbudet av 24 meter lange metrobusser, som i tillegg kjører opp mot 400 km hver dag. Er disse dømt til å kjøre på diesel til noen «slukker lyset på norsk sokkel», eller kan nye teknologier gjøre det mulig med utslippsfri drift? Sammen med Trøndelag fylkeskommune, Miljøpakken og ENOVA har AtB tatt initiativet til etablering av Norges første elektriske vei. Er lading fra veibanen det som skal til for ellektrifisering av metrobussene i Trondheim? Og tung- og langdistansetransport i resten av Norge? Og hvilke spørsmål må vi ha svar på før vi kan svare «JA»?

Pål Preede Revheim er seniorrådgiver innen teknologi- og forretningsutvikler i AtB. Han er PhD i fornybar energi, Msc i anvendt statistikk og har jobbet de siste 12 årene i skjæringspunktet mellom energi og transport. Pål har tidligere vært med på å planlegge ladenettverk for elbiler, elektrifisere en rekke norske havner og elektrifisere busser og rutebåter på Østlandet, og jobber nå for at all buss i Trondheim skal bli utslippsfri fra 2029.