Jan Erik Grøna


Portrett Jan Erik Grøna

Jan Erik Grøna og Terese Jacobsen deltar på Kollektivkonferansen med innlegget

«Designet av ekte kunder med ekte historier»

i parallellsesjon 1. «Radikalt kundefokus, hvordan får vi det til i praksis!»

Hvordan skaper vi den beste kundeopplevelsen? Med metodikk fra tjenestedesign og merkevarestrategi har vi sammen skapt innholdet som er basert på kundenes ønsker og behov. Via innsikt, samhandling og bred involvering har vi designet opplæringsmoduler som er godt forankret hos operatører og kunder. «Ruter Samspill» skal sikre at vi sammen leverer på ønsket kundeopplevelse, på tvers av Ruter sitt kollektivtilbud.

Jan Erik Grøna er ansatt i avdelingen Operatørutvikling i Ruter. Som fagansvarlig for opplæring og kompetanse har han i dette prosjektet samarbeidet med Jubel-design med ansvar for design av læringsstrategi og kvalitet på læringsinnhold.

Jan Erik er utdannet pedagog med mastergrad i pedagogikk. Han har god erfaring med planlegging, utvikling og gjennomføring av målrettede opplæringstiltak og kompetansestrategier, spesielt i operative miljøer. Han holder seg faglig oppdatert på utvikling og trender innenfor opplæring og kompetanse med stor interesse for å skape gode og effektive arenaer for læring og utvikling med kombinasjon av ulike læringsstrategier og læringsdesign.