Torbjørn Krøvel


Portrett Torbjørn Krøvel

Torbjørn Krøvel deltar på Kollektivkonferansen 2023 med innlegget

«Hvordan kan AI optimalisere drift, redusere investeringer  – og spare miljøet!»

i parallellsesjon 2. «AI for bedre mobilitet: Fra buzzword til praksis»

Hva er «rett» nivå for en el-buss eller el-lastebil for å fullføre dagens oppdrag? Alle som noen gang har kjørt en elbil vet at temperatur, last, dekktrykk, bakker og kjørestil påvirker hvor langt man egentlig kommer med de % man har ladet. Torbjørn skal fortelle om hvordan man kan bygge matematiske modeller kombinert med nesten 30 ulike datapunkter og maskinlæring for å lade til «rett nivå for en spesifikk rute». Sammen med Norce og støttet av Norsk Forskningsråd vil resultatet av bedre ladeplanlegging implementeres i eksisterende ladeplanleggingsløsninger for buss.  

ConnectBus bruker allerede i dag ladeplanleggingssystemet som kobler sammen ruteplanlegging, strømpris, busstype og lader for å planlegge effektiv rutekjøring med sine elbusser. Innleder skal også forklare hvordan AI/ML kan brukes for å ytterligere optimalisere ladning for rett kostnad og trygg ruteplanlegging for ConnectBus – og andre selskaper.

Å alltid lade til 100% for å være «sikker» er ikke bra for miljøet, for batteriets levetid eller for økonomien. Riktigere ladenivå ved hjelp av AI/ML er altså både grønnere, tryggere og mer effektiv bruk av elbusser nå og for fremtidige behov i transportbransjen.

Torbjørn G. Krøvel er daglig leder i Tenix AS, en norsk bedrift som leverer IT systemer til mer en 1 av 4 busser i Norge.  Torbjørn har bred erfaring med over 20 år i IT og Telecom der han blant annet jobbet med AI/ML samt i andre bransjer. Han presiserer; «Det er ekstra spennende å se hvordan man kan bruke erfaring fra Telecom optimalisering i en transportbransje som virkelig satser på nye og framtidsretta løsninger.»