Sigrun Gerløw Aasland


Sigrun Aasland Foto Knut Neerland ZERO

Sigrun G. Aasland, leder i Miljøstiftelsen ZERO, deltar i paneldebatten på kollektivkonferansen der vi spør;

«Hvordan kan kommende NTP få norsk transportpolitikk ut av luksusfellen?

Neste vår skal Stortinget vedta ny nasjonal transportplan, hvor noen av de viktige oppgavene blir å sikre en enklere reisehverdag for folk og innfri klima- og bærekraftsmål, på en langt mer kostnadseffektiv måte enn i dag. Vi inviterer til samtale om hvordan kollektivtrafikken kan bidra til dette

Bekreftede paneldeltagere:

  • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
  • Bjørne Grimsrud, adm. dir TØI
  • Sigrun Gjerløw Aasland, leder Miljøstiftelsen ZERO
  • Trond Helleland, transportpolitisk talsperson i Høyre
  • Sirin Hellvin Stav, leder av samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre, MDG