Cathrine Bremseth


Portrett Cathrine Bremseth

Cathrine Bremseth deltar på kollektivkonferansen med innlegget

«Alt vi vet, vet kunden enda bedre»

i parallellsesjon 1. «Radikalt kundefokus, hvordan får vi det til i praksis!»

Reisevanene endrer seg, kanskje raskere enn noen gang. Tett dialog med kundene og løpende innsiktsarbeid er nødvendig for å skape attraktive tjenester. I AtBs strategi handler 2 av 3 mål nettopp om dette – innsikt, samhandling og kundeorientering. Hvorfor er det viktig å involvere kundene, hvordan velger vi beste metode og hvilket nivå legger vi oss på? Kundene kjenner til egne behov, men de kjenner ikke til alle muligheter eller begrensninger for å tilpasse og tilrettelegge mobilitetstilbudet. Og er det alltid sånn at kunden vet best?

Cathrine Bremseth leder arbeidet med å bygge innsikt i kundenes reisevaner og reisebehov som seksjonsleder for Markedsinnsikt i AtB. Ved å kombinere innsikt fra kundene, med omfattende data fra sanntidssystem og passasjertelling har AtBs evne til å møte kundenes mobilitetsbehov blitt løftet betydelig. I arbeidet brukes et bredt spekter med metoder for å få innsikt i kundes reisevaner og behov, og neste steg er å ta i bruk maskinlæring for å hente ut potensialet i den betydelige datamengden en sitter på.