Frode Endresen


Portrett Frode Endresen

Møt Frode Endresen på Kollektivkonferansen 2023 med innlegget

«Samkjøring i Askøy og Øygarden »

i parallellsesjon 3. «Kombinert mobilitet=Mer for mindre!»

19. september kom samkjøring til Bergensområdet! Skyss har koordinert arbeidet med å etablere en samkjøringstjeneste der arbeidet kom i gang med utgangspunkt i et initiativ gjennom Miljøløftet, som er byvekstavtalen for Bergensområdet. Det er et betydelig kø problem til og fra Bergen vest og inn mot sentrum. Med ny samkjøringsløsning håper vi å få satt de som har ledige seter sammen med de som har behov for å komme seg rundt i området og frem og tilbake til Bergen. Dersom vi får dette til å lykkes så tror vi at dette kan bli spiser godt supplement til andre kollektive og delte løsninger på sikt.

Som en del av arbeidet med å etablere tjenesten har det vært gjennomført et forprosjekt som blant annet har drøftet hvordan en slik type tjeneste kan driftes og organiseres , og har utarbeide en rapport som er lagt til grunn for tjenesten.

Overordnede mål er at samkjøring skal bidra til nå felles klima og nullvekstmål og at tjenesten kan øke rekkevidden på kollektive og delt løsninger, og å redusere behovet for privat bil.

Samkjøring kan på denne måten bidra til å nå bærekrafts målene og samtidig redusere mobilitetsfattigdom i enkelte områder.     Prosjektet ser på muligheten for at samkjøring i fortsettelsen inngår som en del av kollektivtilbudet fra Skyss og Vestland fylkeskommune i hele fylket

Skyss har inngått avtale med NaboGo om leveranse av samkjøringstjeneste med applikasjon, teknologi og konsept for samkjøring med utgangspunkt i behov, og ønsker fra Skyss og samarbeidskommunene.

Frode Endresen er seniorrådgiver i avdeling Ny mobilitet i Skyss. Han har bred bakgrunn fra IT og har vært ansatt i Skyss siden 2012. Frode liker å se ting i sammenheng og ha fokus på overordnede mål!