Gunnar Berglund


GunnarBerglund_fotoMats_Hjelmeland

Gunnar Berglund deltar på Kollektivkonferansen med innlegget

«Hvor bor vi og hvor skal vi? Potensialet for aktiv mobilitet i Oslo»

i parallellsesjon 3. «Kombinert mobilitet= Mer for mindre»

Når du har alt du trenger i hverdagen innenfor 15-minutters gangtid, er potensialet stort for aktiv mobilitet. Det var professor og forsker Carlos Moreno ved Sorbonne-universitetet i Paris som lanserte ideen om 15 minutters-byen i 2016. Tanken om økt livskvalitet kombinert med en mer bærekraftig byutvikling ble aktualisert under pandemien, da mange av oss tok i bruk nærområdene våre mer aktivt enn tidligere. De små bydelskjøpesenterne opplevde rekordomsetning, og parkene ble møteplass og aktivitetsarena for folk i alle aldre, også vinterstid.

Hvordan står det til i Oslo? Har vi nok tilbud innenfor 15-minutter fra der vi bor, til at vi kan snakke om en slik 15-minutters by? Og er det forskjeller mellom ulike bydeler?

Gunnar Berglund er samfunnsgeograf og seniorrådgiver i Asplan Viak. Han jobber med geografiske kartlegginger og strategiske analyser av norske byer og kommuner –  avgjørende kunnskapsgrunnlag for bærekraftig mobilitets- og arealplanlegging.