Kjersti D. Nordgård


Portrett Kjersti D. Nordgård

Møt Kjersti D. Nordgård  på Kollektivkonferansen 2023 med innlegget

«Samkjøringstilbud for de ansatte ved Drammen syhehus»

i parallellsesjon 3. «Kombinert mobilitet=Mer for mindre!»

I 2025 åpner ny helsepark i Drammen med ca 8 500 arbeidsplasser. Når Vestre Viken Helseforetak ønsker å bruke arealene på noe annet enn parkering, er forventningene til et godt og integrert mobilitetstilbud store. Brakar har, i samarbeid med Drammen sykehus og Vestre Viken, satt i gang et samkjøringstilbud for de ansatte for å få erfaring før 2025. Prosjektet ble startet våren 2023, og salgs- og markedssjef i Brakar, Kjersti D. Nordgård, gir oss en status på arbeidet.

Brakar har inngått avtale med NaboGo om leveranse av samkjøringstjeneste med applikasjon, teknologi og konsept for samkjøring.

Brakar har tatt reisen fra «bare et kollektivselskap» til et mobilitetsselskap. Dette er det andre samkjøringsprosjektet Brakar gjennomfører med Kjersti ved roret. Med fagbakgrunn fra blant annet kommunikasjon og antropologi er hun kanskje først og fremst opptatt av mennesket i mobilitetsløsningene vi tilbyr.