Harald Sævareid


Portrett Harald Sævareid

Harald Sævareid deltar på konferansen sammen med Eirin Aarem, Atb med innlegget

«Mikromobilitet med subsidier, for bedre transporttilbud i utkantkommuner»

i parallellsesjon 3: «Kombinert mobilitet=Mer for mindre!»

Hva skjer når et kollektivtransportselskap starter med tilskudd til mikromobilitet i tre utkantkommuner. I august 2023 startet Tier opp med delte, frittflytende elsparkesykler og elsykler i Melhus, Malvik og Stjørdal i samarbeid med AtB. Operatøren får et tilskudd for å sette ut kjøretøyene. AtB bruker Nivels reguleringsverktøy for å få oversikt over bruk, tilskudd og distribusjon av kjøretøy og presenterer sammen hvordan det har gått i de første månedene.

Harald Sævareid er daglig leder i Nivel, en norsk vekstbedrift som setter byer, kollektivtransportselskaper og andre grunneiere til å få det beste ut av delemobilitet. Harald er designingeniør med mer enn 20 års erfaring i å utvikle innovative, brukervennlige produkter og tjenester i privat og offentlig sektor.