Ingrid Vold


Portrett Ingrid Vold

Ingrid Vold deltar på Kollektivkonferansen 2023 med innlegget

«Entur lar deg se klimaavtrykk»

Slik brukes teknologi for å gi reisende informasjon om klimaavtrykk, og kollektivselskapene mulighet til å enklere rapportere på bærekraft.

For å nå FNs bærekraftsmål i Norge innen 2030 må vi reise smartere, velge grønnere løsninger, samarbeide mer og optimalisere raskere. Med Enturs mål om å samle hele kollektiv-Norge på et sted, ønsker vi å berike allerede eksisterende kollektivdata med utslippsdata for å bevisstgjøre og gi innsikt til den reisende, samt forenkle rapportering, optimalisere grønn transportplanlegging og skape samarbeid mellom aktører og myndigheter. Løsningen vil benytte en felles standard for utslippsberegninger som er opprettet av aktørene selv. Slik vil vi sikre en felles rapportering på bærekraft i bransjen på samme grunnlag, og gi den reisende konsistent informasjon og sammenlignbar informasjon om eget reisemønster. Standarden skal vedlikeholdes og oppdateres ved behov basert på halvårlige møter med et fagforum i samråd med Sintef.

Ingrid Vold er analytiker og forretningsutvikler i Entur, og er ansatt i Det tverrsektorielle datasamarbeidet. Hun jobber for at data skal tilgjengeliggjøres og benyttes i beslutninger, og hvordan sammensetningen av datakilder kan gi større verdi og muligheter for bedre avgjørelser, prosesser og automatisering. Ingrid jobber nå med et miljø- og bærekrafts-prosjekt hvor Det tverrsektorielle samarbeidet og Entur beriker kollektivdata med utslippsberegninger fra Sintef for å både gi bedre innsikt til den reisende, og optimalisering og forenkle rapportering knyttet til bærekraft hos aktørene. Dette prosjektet er et av flere eksempler på hvordan Det tverrsektorielle samarbeidet jobber for at flere skal se verdi i egen og andres data, og hvordan Ingrid nå jobber for mer bruk av data og deling på data i samferdsels-sektoren.

Ingrid har tidligere jobbet som dataanalytiker og konsulent med ansvar for fagutvikling, og har erfaring fra flere forskjellige bransjer. Hun har en mastergrad i informatikk fra NTNU i Trondheim.