Espen Strand Henriksen


Portrett Espen Strand Henriksen

Espen Strand Henriksen deltar på Kollektivkonferansen 2023 med innlegget

«Ny bedriftssatsning i Kolumbus – bygget på skuldrene av HjemJobbHjem»

i parallellsesjon 3. «Kombinert mobilitet = Mer for mindre!»

Både offentlige virksomheter og det private næringslivet er avhengig av gode mobilitetsløsninger for å lykkes. Kommuners reguleringsplaner, egne & andres klimamål og et ønske om å være attraktive, gjør at kollektiv-/mobilitetsselskapene kan og bør spille en aktiv rolle, f.eks. som en aktiv mobilitetspartner i et utbyggingsprosjekt eller for å bidra til å redusere andelen som bruker bilen til/fra jobb. Akkurat nå er det også flere fylker, kollektivselskaper og byvekstområder som hver for seg jobber med bedriftssatsinger. Med dette som bakgrunn, kan det være en god idé å lage et felles bedriftskonsept som er et bindende strategisk samarbeid på tvers av våre geografiske tvangstrøyer? Espen Strand Henriksen vil på 12 minutter fortelle hvordan Kolumbus har jobbet bevisst med bedriftssatsing siden 2015, hva som akkurat nå er det neste steget for Kolumbus, og til slutt utfordre bransjen på en felles bedriftsløsning.

Espen Strand Henriksen er utdannet fra BI Bergen og Marinen, og har 15 års erfaring fra medie- og reklamebransjen i Oslo og Stavanger. Siden 2015 har han jobbet med å utvikle nye konsepter i Kolumbus, og er nå sjef for Ny mobilitet i Kolumbus. Espen er opprinnelig fra Bergen, men bor nå i Sandnes med kone, tvillinger, stakittgjerde og Volvo-abonnement. Espen skriver med høyre, men skyter med venstre»