Andrea Isaachsen Olvin


Portrett Andrea I. Olvin

Andrea Isaachsen Olvin deltar på Kollektivkonferansen 2023 med innlegget

«Mobilitet for alle!»

Ruter har siden 2019 hatt et økt fokus på Bærekraftig bevegelsesfrihet for alle, en del av bevisstgjøringen er å gjøre «alle» kunder til en prioritet fra start, ved å tenke at om kundens behov står sentralt i alle prosesser bli det lettere og mer effektivt å skape et kollektivt tilbud for alle. Dette er temaet Andrea vil gå inn på; hvordan Ruter aktivt jobber med hvordan det å få alle kunder med er en naturlig del av alle tiltak fra start, ikke et «må krav»  som kommer som en ettertanke. Om man satser på å få med seg spesielt de som sliter med å ta kollektivt av ulike grunner i løsningene vi utvikler for kollektivreisende, vil det også få dobbelteffekten av at alle som ønsker å ta kollektivt får et mer attraktivt og tilgjengelig tilbud.

Andrea Isaachsen Olvin, prosjektleder tilgjengelighet for Ruter As i avdeling plan og infrastruktur. Jobber med å skape gode universelt utformede løsninger på buss, trikk og T-bane gjennom infrastruktur tiltak og digitale løsninger.