Tiina Ruohonen


Portrett Tiina Ruohonen

Tiina Ruohonen deltar på Kollektivkonferansen med innlegget

«Testing av en integrert tilnærming til person- og godstransport; hva har vi lært så langt»

i parallellsesjon 3. «Kombinert mobilitet=Mer for mindre»

Hva skjer når europeiske storbyer skal teste og planlegge morgendagens mobilitetsløsninger under mottoet «integrert tilnærming til person- og godstransport – mer for mindre»? Du får konkrete eksempler på hvordan kollektivselskap, byer, og logistikk -og mobilitetsaktører i større grad kan trekke veksler mellom gods- og persontransport for å løse sentrale utfordringer.

Tiina Ruohonen jobber i Oslo kommune og leder innovasjonsprosjektet MOVE21 som er finansiert gjennom EU og privat-offentlige investeringer. Hun har i 20 år jobbet med spørsmål i skjæringspunktet mellom klima og miljø, åpne data og kommunikasjon. Hun er over middels opptatt av hva som utgjør gode byrom, og hva som gjør at vi velger noen transportløsninger over andre. Du ser henne ofte på en lastesykkel i Oslos gater.