Program 2021


Den nye normalen og kollektivtrafikken i Norge frem mot 2025 engasjerer bredt! Hvordan reiser vi når vi nå kan reise som normalt igjen? Hva ser vi snart to måneder inn i den nye normalen?

Vi lover et relevant og tidsaktuelt program i årets digitale kollektivkonferanse, med foredragsholdere som skal engasjere, inspirere og gi oss faglige oppdateringer og påfyll!

Vi tar en felles lunsjpause fra 12.30 – 13.15 der du kan velge om du vil delta på digital «lunsj-mingling». Kortere pauser tar du når det passer deg. Opptaket gjøres tilgjengelig rett i etterkant for deltagerne, slik at du kan få med deg det du eventuelt går glipp av.

Nysgjerrig på hva vi leverte i 2020? Da kan du ta en titt her.

10.00 - 10.10
Velkommen til Kollektivkonferansen 2021 "Den nye normalen"

Selda Ekiz kjent fra NRK, er  årets programleder og vil lede oss vel igjennom «Den nye normalen».

Selda gjorde en fantastisk jobb som vår programleder i 2020, vi er stolte av å ha henne med på laget også i 2021.

10.10 - 10.30
Samferdselsministeren åpner årets digitale kollektivkonferanse

Vi gleder oss til å ønske vår nye samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, velkommen!

 

10.30 - 10.35
Presentasjon av årets nominerte til Kollektivprisen

Selda åpner avstemningen av årets Kollektivpris! Stem frem din favoritt.

Se oversikt over de nominerte her: https://kollektivtrafikk.no/kollektivkonferansen/kollektivprisen/

10.35 - 10.55
"Den nye normalen" og kollektivtrafikk i Norge frem mot 2025

Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, presenterer status for kollektivtrafikken etter gjenåpningen 25. september og frem til 18. november. Hva ser vi snart to måneder inn i den nye normalen? Hvordan blir Fremtidens kollektivtrafikk i Norge i 2025? Les mer her.

Dagens transportløsninger står overfor store endringer. FNs bærekraftmål er viktig for hele samfunnet og driver fram behovet for mer bærekraftige løsninger. Koronapandemien har på sin side ført til en rekke nye endringer, og framskynder mange av de endringene vi som samfunn har sett komme. Flere av disse endringene i kundenes etterspørsel er positive, eksempelvis at flere sykler og går, bruker hjemmekontor og bruker digitale løsninger til møter og konferanser.

Nå – snart to måneder etter gjenåpningen begynner vi så smått å se konturene av «den nye normalen». Blir det en helt ny hverdag med helt andre reisevaner, går vi tilbake til der vi var i mars 2020 eller hvordan blir egentlig denne nye normalen?

10.55 - 11.10
«Tilbake til en ny og bedre normal?» Kollektivtrafikkens rolle etter pandemien!

Vi spør; Hvor viktig er kollektivtrafikken for å gjenåpne samfunnet på en bærekraftig måte, og for at folk skal kunne leve et «nynormalt» liv med reiseaktivitet uten kø, kork og kaos?

Samtale med Siv Wiken, adm. dir i Agder kollektivtrafikk AS og styreleder i Kollektivtrafikkforeningen og Bernt Reitan Jenssen, adm. dir i Ruter AS.

 

11.10 - 11.25
"Kollektivtrafikkens rolle i en bærekraftig fremtid!"

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, deltar i årets konferanse med innlegget:

“Kollektivtrafikkens rolle i en bærekraftig fremtid”

11.30 - 11.45
“The future of public transport. The role of innovation in a green recovery”

Karen Vancluysen, Secretary General of Polis – Cities and Regions for Transport Innovation sharing her insights regarding the importance of innovation and the future of public transport.

(English)

11.48 - 12.20
"Innovasjon i pandemiens tid"

Hvordan har bransjen  benyttet muligheten til å innovere og møte endringer i løpet av 2021? Vi presenterer fire inkrementelle innovasjoner som er realisert i- og etter pandemien, for å møte endrede reisevaner og for å være forberedt på den nye normalen!

Vy – smartpris – en ny fleksibel billett!: Haakon Gløersen

Kolumbus – Mobilbetaling på bussen uten soner og månedskort: Audun M. Solheim

Entur – Priscaping i Vestfold og Telemark fylkeskommune: Gisle Pedersen

Troms fylkestrafikk – Rushtidsdifferensiering og periodebilletter i Tromsø: Lasse Lauritz Pettersen

12.20 - 12.27
Kollektiv-Norge rundt
12.27 - 12.30
Status kollektivprisen 2021

Se årets nominerte her!

Kollektivprisen deles ut til en organisasjon for arbeid, tiltak eller prosjekt som:

 • Har bidratt til å forenkle folks liv
 • Har vært nytenkende
 • Der de gjerne har samarbeidet med flere aktører
 • Har utnyttet tilgjengelige ressurser på en god måte
 • Hvordan ligger det an med din favoritt? Bli med og stem!
12.30 - 13.15
Lunsjpause

Ta lunsjpause eller følg sendingen.

 • Linda Saukko-Rauta vår visuelle fasilitator, tegner referat fra årets kollektivkonferanse. Disse deles på våre nettsider som «take-aways» etter konferansen!
 • Og fra kl. 12.45 kan du om du vil, delta på «mingle-lunsj», se nedenfor.
12.45 - 13.15
Digital "mingle-lunsj"

Ta med deg lunsjen og treff kollegaer fra mobilitets- og kollektivbransjen! Vi legger til rette for seks digitale mingleplasser der vi kan diskutere, dele og høre siste nytt!

12.45 - 13.15
Mindre ulikhet - mobilitet for alle - Digital "mingle-lunsj" rom 1.

Moderatorer:

Kasia Marta Gierelo, Ruter As

Monica Haugen, Norges Handikapforbund

Parallellsesjon
12.45 - 13.15
Bestillingstransport - Digital "mingle-lunsj" rom 2.

Moderatorer:

Solfrid Rød Olsen, Østfold kollektivtrafikk

Heidi Juvik Aakre, Ruter As

Parallellsesjon
12.45 - 13.15
Mikromobilitet - Digital "mingle-lunsj" rom 3.

Moderatorer:

Cathrine Bremseth, AtB

Claes Kanold, Ruter As

Parallellsesjon
12.45 - 13.15
Bildeling - Digital "mingle-lunsj" rom 4.

Moderatorer:

Pelin Smines, Sammevei

Espen Strand Henriksen, Kolumbus

Parallellsesjon
12.45 - 13.15
MaaS (kombinert mobilitet) - Digital "mingle-lunsj" rom 5.

Moderatorer:

Rune Eiterjord og Solveig Henriksen-Sharp, Nordland fylkeskommune

 

Parallellsesjon
12.45 - 13.15
EU - UITP spørsmål? Ask Annabelle - Digital "mingle-lunsj" rom 6.

Moderator:

Annabelle Huet, Kollektivtrafikkforeningens representant i EU og UITP

Ola Viken Stalund, Kollektivtrafikkforeningen

Parallellsesjon
13.15 - 13.25
Kollektiv-Norge rundt 2021
13.25 - 13.35
"Public Transport post-pandemic!"

Mohamed Mezghani, Secretary General of the International Association of Public Transport (UITP) will be participating at this years conference with an overview;

«Public Transport post-pandemic» #MobilityForLife

(English)

13.35 - 13.50
"Bilens historie i Norge" Et land på fire hjul. Hvordan bilen erobret Norge.

Ulrik Eriksen om bilens historie i Norge, arealutvikling og utvikling av transport- og kollektivsystemer i Norge.  Hvilke utfordringer gir dette fremover for fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og klima?

 

13.50 - 14.00
Endrede verdikjeder gir nye forretningsmodeller

Frode Kjos bidrar inn i årets kollektivkonferanse med innlegget:

Endrede verdikjeder gir nye forretningsmodeller; Hva skjer når bilprodusentene, plattformaktørene og norske selskaper skal tilby mobilitet som en tjeneste.

13.55 - 14.00
Siste frist for å stemme frem din favoritt til Kollektivprisen2021

Benytt muligheten til å stemme frem din favoritt til Kollektivprisen 2021, avstemningen avsluttes kl. 14.00!

 

14.00 - 15.00
Parallellsesjon 1. "Datadrevet mobilitet til samfunnets beste – hva må til?"

Johan Gjærum leder for strategi og bærekraft, Ruter As er moderator for “Datadrevet mobilitet til samfunnets beste – hva må til?”

Hør:

 • Ellen Rogde, markedsdirektør, Ruter As: “Ruters prinsipper for ekstern deling av data”
 • Pål Midtlien Danielsen, leder innovasjonsprogrammet,  Jernbanedirektoratet: «Muligheter og barrierer datadrevet utvikling»
 • Christel Borge, administrerende direktør, Entur AS: «Forprosjekt – Tverrsektorielt samarbeid rundt data»

 

Interessert i deling av data og datadeling som virkemiddel for å oppnå strategiske mål, hvilke barrierer vi står overfor og konkret – hvilke prosjekter som pågår i bransjen nå? Gå ikke glipp av parallellsesjon 1.

Parallellsesjon
14.00 - 15.00
Parallellsesjon 2. "Innovasjon i mobiliteten"

Per Bjørn Holm-Varsi ass. divisjonsdirektør, Troms og Finnmark fylkeskommune, er moderator for «Innovasjon i mobiliteten».

Hør:

 • Kari Anne Solfjeld Eid, daglig leder og grunder, Whee! og Hoi! «Ja til innovasjon – NEI til bullshit-innovasjon»
 • Johan Høgåsen-Hallesby, co-funding partner, Beta Mobility: «De nye aktørene»
 • Trond Hovland, administrerende direktør, ITS-Norway: “Veien til innovasjon går gjennom identifisering og senkning av barrierer”

Interessert i innovasjon generelt og innen mobilitet spesielt? Gå ikke glipp av parallellsesjon 2.

Parallellsesjon
14.00 - 15.00
Parallellsesjon 3. “Er sykkelen den nye normalen? Norsken, Svensken, Dansken og Europeeren svarer”

Aron Sandell faglig rådgiver, Syklistenes Landsforening, er moderator for “Er sykkelen den nye normalen? Norsken, Svensken, Dansken og Europeeren svarer” – Cycling session

Merk: Denne sesjonen holdes på engelsk.

Hør:

 

(English)

 

Interessert i bærekraftig mobilitet? Gå ikke glipp av parallellsesjon 3.

Parallellsesjon
15.10 - 15.20
Årets Ildsjel 2021

Deles ut til en person som oppfyller alle eller noen av kriteriene nedenfor:

 • Vært engasjert og aktiv og bidratt til samarbeid i bransjen
 • Har gjort en innsats utover det man kan forvente i jobben
 • Vært entusiastisk og inspirert andre til økt innsats
 • Er nytenkende og har bidratt til eller er en drivkraft for utvikling
 • Har satt spor etter seg i bransjen og har drevet fram nye mobilitetsløsninger
 • Er ambassadør og talsperson på vegne av bransjen
 • Er en pådriver for innovasjon og samarbeid

Prisen er en jurypris som deles ut på Kollektivkonferansen.

15.20 - 15.30
Kollektivprisen 2021

Hvilken av årets seks nominerte vinner Kollektivprisen 2021?

I år er Kollektivprisen, bransjens årlige pris for tiltak innen mobilitet og kollektivtrafikk i Norge, en ren publikumspris, bli med og stem frem din favoritt! Se mer på https://kollektivtrafikk.no/

15.30 - 15.35
Oppsummering av dagen ved Selda Ekiz

Oppsummering av dagen ved Olov Grøtting od Selda Ekiz. «Take-aways» fra Linda Saukko-Rauta.

Dagens presentasjoner og tegnede referater finner du på www.kollektivtrafikk.no – kollektivkonferansen2021

Vel møtt til Kollektivkonferansen november 2022!