Johan Høgåsen-Hallesby


Portrett Johan Høgåsen-Hallesby

Johan deltar på kollektivkonferansen med innlegget;

«De nye aktørene»

i parallellsesjon 2. «Innovasjon i mobiliteten»

Det bobler i oppstartsmiljøene innenfor mobilitet, langt utover elsparkesykler. Men hva gjør det med markedsdynamikken og hvordan endrer det aktørlandskapet? Hvor skaper det muligheter og nye samarbeid? Og hvordan utfordrer det dagens rammebetingelse og regulering? Vi ser på et knippe oppstartsselskaper som aktualiserer disse spørsmålene.

Johan Høgåsen-Hallesby er Co-founding partner i Beta Mobility og sitter i advisory board for Startuplab Mobility. Han har faglig bakgrunn fra Arkitekthøyskolen/tjenestedesign og var med på å bygge opp bysykkeltilbudet i Oslo, Bergen og Trondheim. Johan har en særlig interesse for mobilitetsdata og startet blant annet teknologiselskapet Urban Sharing.