Haakon Gløersen


Portrett Haakon Gløersen

Haakon deltar på årets konferanse med  innlegget;

«Vy – smartpris – en ny fleksibel billett!» i «Innovasjon i pandemiens tid».

Hvordan har  bransjen  benyttet muligheten til å innovere og møte endringer?  Vi viser fire inkrementelle innovasjoner som er realisert i- og etter pandemien for å møte endrede reisevaner og for å være forberedt på den nye normalen!

Vy hadde lekt med ulike ideer til nye billetter. Så kom Corona, billettinntektene stupte og arbeidet fikk høyere fart enn et japansk lyntog. Et tverrfaglig team fikk oppdraget med å utforske, utvikle og teste et fleksibelt billettkonsept i løpet av tre måneder, slik at Vy ble best mulig rustet til å møte nye kundebehov. Resultatet ble Smartpris, en hybrid mellom enkeltbilletten og periodebilletten, som gir den beste prisen uansett hvor mye du reiser gjennom stadig mer rabatterte enkeltbilletter. De første 500 pilotkundene ble svært begeistret. Vi har nå utvidet testingen til ti strekninger, hvor over 5000 kunder bruker Smartpris. Sammen med dem skal vi finne ut hvordan Smartpris bør videreutvikles, så det blir enklere for flere å reise kollektivt.

Haakon Gløersen er forretningsutvikler i Vy og en stor mobilitets- og klimanerd. Han jobber med hvordan Vy kan hjelpe kunden fra dør-til-dør, ikke bare fra stasjon-til-stasjon, gjennom nye løsninger som selvkjørende busser, mikromobilitet og delingsbiler. Han tok initiativ til og har ledet utviklingen av det fleksible billettkonseptet Smartpris. Etter en økonomibachelor på Norges Handelshøyskole tok han en Master of Public Administration rettet mot energi og klima ved Columbia University. Han kom til Vy fra Siemens Mobility. Og på fritiden engasjerer han seg politisk, senest som vara for Høyre i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre.