Ulrik Eriksen


Portrett av Ulrik Eriksen foto av Helge Hansen

Ulrik deltar på konferansen med foredraget

«Bilens historie i Norge» basert på hans bok » Et land på fire hjul. Hvordan bilen erobret Norge.»

Dette er historien fra da de første bilene kom til Norge, om hvordan bilen gjorde nasjonens enorme arealreserver til en fordel, samt hvordan byene og arealbruken tilpasset seg bilen og hvordan dette påvirker utvikling av transport- og kollektivsystemer.

Eriksen vil særlig se på forholdet mellom byutvikling og bytransport – fra ideen om den grønne spredte byen, via båndbyen, bilbaserte forsteder og til dagens tro på tunneler og elektriske biler. Ofte har tilfeldigheter ført til store forskjeller i strategier blant de største norske byene. Mens Oslo i stor grad baserte seg på en skinnebasert utvikling, valgte Trondheim, Bergen og Stavanger motorveier og bilen. Bilen er kanskje kommet for å bli, men hvordan ble det slik? Hvilke utfordringer gir fortidens valg for fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og klima?

Ulrik Eriksen er forfatter og skribent i Morgenbladet. Han har gitt ut flere bøker og «Et land på fire hjul» fra 2020. kan bestilles direkte – med personlig levering på sykkel i Oslo-området eller via lenken.

Eriksen har i tillegg skrevet jevnlig om samferdsel og byplanlegging i Morgenbladet og skriver spalten «Bilkultur» i Morgenbladet annenhver uke.

«Bilinteressen kom via en livslang, nerdete interesse for «tog, trikk og den slags», sier han selv. Og så byutvikling, da. På et tidspunkt fikk jeg en idé om hvor åpenbart det er at bilen dominerer mye av måten vi lever på, og hvordan ting henger sammen. Det har blitt skrevet om dette internasjonalt, men det var ingen som hadde skrevet den boka i Norge, sier Eriksen. Han sammenligner Norge som billand mer med USA enn andre europeiske land; med mye av den samme spredte bosetningen og forstadsutviklingen»