Lasse Lauritz Pettersen


Portrett Lasse Lauritz Pettersen

Lasse deltar på årets konferanse med innlegget;

“Rushtidsdifferensiering og periodebilletter i Tromsø” i “Innovasjon i pandemiens tid”.

Hvordan har  bransjen  benyttet muligheten til å innovere og møte endringer?  Vi viser fire inkrementelle innovasjoner som er realisert i- og etter pandemien for å møte endrede reisevaner og for å være forberedt på den nye normalen!

 Det er egne priser på periodebilletter og enkeltbilletter utenfor rushtid for de som bor i Tromsø. Dette er mulig fordi staten har gitt de største byene mulighet til å søke om ekstra tilskudd til reduksjon av billettpriser. Tromsø er den eneste byen i Nord-Norge som får dette og Samferdselsdepartementet har tildelt 20 millioner kroner i året for perioden 2020-2023. Dette tilskuddet ble introdusert gjennom gjeldende belønningsavtale, og er så langt benyttet til reduksjon av priser på periodebilletter, samt reduksjon av enkeltbillettpris for voksne/unge voksne for reiser som foretas utenom rushtid.

Lasse Lauritz Pettersen er markedsrådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune, seksjon for kollektiv drift vest. Eller Troms fylkestrafikk, om du vil. Der jobber han med billett- og reiseinformasjon for kollektivtrafikken. Lasse har en stor drøm om at Troms fylkestrafikk en gang skal vinne den gjeveste prisen av dem alle – nemlig Kollektivprisen.